Home

Afgelopen seizoen zijn de Wielewoalers gestart met het doorvoeren van verschillende wijzigingen om het onze leden en carnavalvierend Oosterhout het nog meer naar de zin te maken. Zo is de boerenbruiloft gewisseld met de kindermiddag, is de dinsdagavond entree vrij en hebben we nieuwe zaalaankleding. Wij zijn slechts met een groep van 13, gelukkig gesteund door diverse vrijwilligers maar hoe meer mensen des te meer ideeën voor de invulling van het carnaval in Oosterhout.

Daarom willen wij via een brainstormavond graag van jullie weten hoe jullie het carnaval in Nölerhout beleven en wat volgens jullie nog beter kan. Zijn er bijvoorbeeld ideeën om de optocht meer uitstraling te geven en zo ja hoe? En willen jullie daarbij een steentje bijdragen? Hoe krijgen we de dinsdagavond weer vol? Missen jullie iets of wat vinden jullie overbodig?

Iedereen heeft er wel een mening over maar die komt niet altijd bij ons aan. Daarom deze brainstormavond op woensdag 24 juni a.s. in Dorpshuis de schakel. Wij hopen dat jullie hierbij aanwezig zijn.

Het programma voor die avond ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • 20.30 uur, inloop met koffie
  • 20.45 uur, welkom / opening
  • 20.50 uur, uitleg van de avond
  • 20.55 uur, brainstorm met aanwezigen
  • 22.00 uur, rondvraag
  • 22.00 uur, afsluiting

We gaan de uitkomst van de brainstorm gebruiken voor het programma 2015/2016 en willen dit graag met jullie gaan implementeren. Hier zullen we in september samen met jullie mee gaan beginnen.